Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády cez EduPage?

Slovenčina Čeština

Školské kolo predmetovej olympiády môžete urobiť cez online test v EduPage.
Aby ste žiakom z rôznych tried mohli prideliť test, musíte si na tento účel vyrobiť "hodinu", najlepšie typu "krúžok".

Kliknite na Pridať hodinu, ktorú učím.


Ako predmet vyberte Krúžok. Zadajte názov - napr. Olympiáda z matematiky.
Kliknite na výber žiakov.


V pravej časti začnite zadávať meno žiaka.


Keď sa objaví v zozname, zaškrtnite ho. Opakujte tento postup, až pokým nepridáte všetkých žiakov, ktorí sa danej súťaže zúčastňujú.


Hodinu uložte.

Test na školské kolo si môžete zostaviť z vlastných úloh alebo môžete na školské kolo použiť napr. súťažné testy z predchádzajúcich ročníkov. Nájdete ich v záložke Štandardy/Súťaže a testovanie.
Kde nájdem testy z predmetových olympiád a ako ich pridelím žiakom?
Ako vytvoriť nový test?

Online testy umožňujú nastaviť "časové okno", v ktorom môžu žiaci test vypracovať. Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?

Pre niektoré typy súťaží (napr. matematická olympiáda) môžete test zostaviť z otvorených otázok. Žiaci zadanie vypracujú na papier, odfotia ho a priložia do otvorenej otázky. Otvorená otázka

Po uzavretí školského roka takúto hodinu nemusíte zmazať. Stačí ju označiť ako neoficiálnu. Žiaci ju potom neuvidia medzi svojimi hodinami.
Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?

Ak robíte školské kolo súťaže pre viac kategórií, najlepšie je vytvoriť si takúto hodinu pre každú kategóriu zvlášť.

Pozrite si aj krátke školenie na túto tému z nášho archívu:
Ako urobiť školské kolá predmetových olympiád online cez EduPage

Viac návodov:
Súťaže
Dištančné vzdelávanie