Súťaže

Slovenčina   Ako prihlásim žiakov do súťaže?
Slovenčina   Ako môžem žiakovi manuálne nastaviť, že sa zúčastňuje súťaže príp. kategóriu a kolo?
Slovenčina   Ako zistím, ktorí žiaci majú záujem zúčastniť sa súťaže?
Slovenčina   Ako nastavím viacerým žiakom naraz, že sa zúčastnia súťaže?
Slovenčina   Ako žiakom rozošlem kódy do súťaže cez EduPage?
Slovenčina   Ako prihlásim (snaživého) žiaka do viacerých kategórií?
Slovenčina   Ako pridať administrátorské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina   Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina   Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?
Slovenčina   Ako môžem sledovať priebeh súťaže a upozorniť žiakov, ktorí ešte nezačali súťažiť?
Slovenčina   Ako pripomeniem žiakovi, že zajtra alebo už dnes je súťaž?
Slovenčina   Ako spustím maďarskú verziu testu?
Slovenčina   Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?
Slovenčina   Ako poslať žiakom výsledky súťaže?
Slovenčina   Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola olympiády cez výsledkovú listinu ?
Slovenčina   Ako zaregistrujem žiaka do vyššieho kola olympiády, ak nie je k dispozícii výsledková listina v EduPage?
Slovenčina   Ako zrušiť registráciu do súťaže?
Slovenčina   Ako si zobrazím výsledky súťaže?


Súťaže - Špecifiká pre súťaž iBobor

Slovenčina   EduPage podpora pre súťaž iBobor 2020
Slovenčina   Ako zadám, ktorí žiaci sa zúčastňujú súťaže iBobor a akú majú kategóriu?
Slovenčina   Ako naimportujem kódy žiakov zo súboru od organizátorov?
Slovenčina   Ako zadám žiakovi manuálne jeho kód na súťaž iBobor?
Slovenčina   Ako rozošlem žiakom ich kódy na iBobra cez EduPage?
Slovenčina   Ako načítam oficiálne výsledky našich žiakov?
Slovenčina   Ako zobrazím/vytlačím výsledkovú listinu žiakov našej školy?
Slovenčina   Ako dám vedieť žiakom ich výsledky?
Slovenčina   Ako žiakom vytlačím diplom za súťaž iBobor?


Súťaže - Špecifiká pre súťaž Pytagoriáda

Slovenčina   EduPage - podpora súťaže Pytagoriáda 2020/2021
Slovenčina   Pytagoriáda - Ako nastavím hromadne žiakom ich kategóriu a kolo?
Slovenčina   Ako zaregistrujem žiakov do okresného kola Pytagoriády?
Slovenčina   Ako pridať žiakovi nový záznam pre účasť vo vyššom kole Pytagoriády?
Slovenčina   Ako poslať žiakom informáciu o ich výsledku v súťaži Pytagoriáda?


Súťaže - Pohľad žiaka

Slovenčina   Žiak - ako sa môžem prihlásiť na súťaž cez EduPage?
Slovenčina   Žiak - som prihlásený na súťaž - ako si ju môžem spustiť?