Súťaže - pohľad žiaka/rodiča

Slovenčina Rodič - čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?
Slovenčina Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?
Slovenčina Žiak - kde si pozriem po súťaži svoje výsledky a odpovede?
Slovenčina Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?
Slovenčina Ako spustím maďarskú verziu testu?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť (súťaže iBobor, ScratchCup, PythonCup)?
Slovenčina Riešim Python Cup (Scratch Cup) - ako odovzdám vypracované riešenie?
Slovenčina Ako uvidí žiak/rodič diplom poslaný elektronicky cez EduPage?
Slovenčina Žiak - riešim domáce kolo súťaže, ako odovzdám svoje riešenie?