Po súťaži

Slovenčina Ako zadám žiakom vlastné dodatočné body za jednotlivé časti v školskom (domácom) kole súťaže?
Slovenčina Ako si zobrazím výsledkovú listinu?
Slovenčina Kde vidím priebežnú výsledkovú listinu pre naše školské kolo súťaže?
Slovenčina Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?
Slovenčina Ako pošlem žiakom správu o ich výsledku v súťaži?
Slovenčina Kde uvidím odpovede mojich žiakov v konkrétnej súťaži?
Slovenčina Kde uvidím odovzdané riešenia domáceho kola súťaže?