Postup do ďalšieho kola

Slovenčina Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?
Slovenčina Ako môžem manuálne zaregistrovať žiaka do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Ako zistím, či je žiak pozvaný do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Kde vidím, či je postupujúci žiak zaregistrovaný do vyššieho kola súťaže?
Slovenčina Ako zaregistrujem náhradníka za postupujúceho žiaka?
Slovenčina Ako pošlem cez EduPage výzvu rodičom na odovzdanie informovaného súhlasu?