Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ako učiteľ si môžete pripravovať svoje hodiny ešte pred začiatkom školského roka. Vytvoríte si tematický výchovno-vzdelávací plán, pripravíte si materiály na vyučovanie. Pokiaľ si hodiny ešte len pripravujete, označte ich ako "neoficiálne". Keď ich budete mať pripravené, označíte ich ako "oficiálne".

Keď sa žiaci prihlásia do svojho EduPage konta, vidia zoznam svojich hodín. Vidia domáce úlohy, blížiace sa písomky, prípravy na hodinu, ktoré ste pre nich pripravili. Žiaci vidia len oficiálne hodiny.

Hodinu zmeníte na oficiálnu takto: prejdite myšou ponad ikonu hodiny. V pravom dolnom rohu sa objaví ikona nastavení (koliečko). Kliknite na ňu.

Zaškrtnite políčko "Platná oficiálna hodina". Zmeny uložte. Pokiaľ je políčko nezaškrtnuté, hodina je neoficiálna.