Kde nájdem testy z predmetových olympiád a ako ich pridelím žiakom?

Vyberte predmet a kliknite na záložku Štandardy.

Okrem štandardov ŠVP sa tu nachádza aj priečinok Súťaže a testovanie. Rozkliknite túto záložku a zaškrtnite konkrétnu kategóriu.
Zobrazia sa testy pre danú kategóriu, ktoré sa nachádzajú v EduPage.


Test môžete prideliť žiakom kliknutím na ikonu Editovať pridelenie.


Prideľte test žiakom. Môžete nastaviť čas, aby zodpovedal súťažným podmienkam.


Systém odpovede žiakov automaticky vyhodnotí. Vo výsledkoch uvidíte odpovede žiakov.

Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)