Dištančné vzdelávanie

Slovenčina Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Slovenčina Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Slovenčina Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
Slovenčina Online hodiny cez ETK
Slovenčina Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
Slovenčina Online hodiny cez službu Zoom
Slovenčina Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?
Slovenčina Online hodiny cez službu Google Meet
Slovenčina Online hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Slovenčina Online hodiny cez službu Webex Teams
Slovenčina Suplovanie počas karantény
Slovenčina Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
Slovenčina Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?
Slovenčina Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť v rozvrhu?
Slovenčina Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
Slovenčina Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Slovenčina Online hodiny v plánovaní
Slovenčina Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády cez EduPage?
Slovenčina Ako zadávať domáce úlohy, ak sa časť žiakov učí prezenčne a časť sa učí dištančne?
Slovenčina Ako zadať zrušené hodiny pre ŠKD/krúžky?
Slovenčina Hybridné vyučovanie, vyučujúci je v karanténe