Εκτύπωση τίτλων κάτω από το ωρολόγιο

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Κάτω από το ωρολόγιο μπορείτε να εκτυπώσετε τίτλους που εμφανίζουν λίστες μαθημάτων, εκπαιδευτικών ή αιθουσών, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να καταλαβαίνουν τα χρώματα του και τις συντομογραφίες του ωρολογίου.

Πρώρα πρέπει να δημιουργήσετε την δική σας εκτύπωση.

Μετά εφαρμόστε την στα τμήματα και τους εκπαιδευτικούς που θέλετε και κάντε δεξί-κλικ και επιλέξτε Τροποποίηση Σχεδίασης.

Προσθέστε τίτλους στην εκτύπωσή σας. Ξανά δεξί-κλικ και επιλέξτε Προσθήκη τίτλου.

Ένα νέο παράθυρο θα εμφανιστεί, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την όψη και τα περιεχόμενα της λίστας.

Αφού πατήσετε ΟΚ μπορείτε να μετακινήσετε την λίστα στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε να προσθέσετε τίτλους για τα άλλα αντικείμενα ή να επεξεργαστείτε τον ήδη υπάρχον με δεξί-κλικ πάνω του.