Принтиране на легенди под разписанието

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Под всяко разписание можете да принтирате легенда, която показва списък с учебни предмеги, учители или класни стаи, за да може вашите ученици да разберат съкращенията в разписанието.

Първо, трябва да създадете ваш собствен дизайн.

След това трябва да приложите към избраните класове или учители като отворите меню Преглед на предпечат/ Дизайн и от „Управление на дизайн“ да изберете Нов

След като вече имате свой собствен дизайн, можете да добавите легендите към него. Отново кликване с десен бутон намишката върху Преглед на предпечат:

Появява се диалогова кутия „Настройки за печат“, където можете да промените изгледа на легендата:

След като кликнете върху бутона „OK“, можете да преместите легендата на желаната позиция и в желаната големина/ размер. Можете също да добавите други легенди (учители, учебни предмети) или да промените изгледа на легендата като кликнете върху нея с десен бутон на мишката.