Tlač legendy pod rozvrhom

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Pod každým rozvrhom môžete vytlačiť legendu zobrazujúcu zoznam predmetov, učiteľov alebo učební a vaši žiaci tak budú lepšie rozumieť skratkám v rozvrhu.

Najskôr si musíte vytvoriť nový dizajn:

Potom ho aplikujte na vybrané triedy alebo učiteľov a stlačte pravé tlačítko myši na Editovanie dizajnu:

Keď už máte svoj vlastný dizajn, tak môžete doň pridať legendu. Opäť kliknite v Ukážke tlače pravým tlačítkom myši:

Ukáže sa dialógové okno, kde je možné prispôsobiť vzhľad legendy:

Po kliknutí OK môžete legendu presunúť na žiadanú pozíciu a zmeniť veľkosť. Môžete pridať aj ďalšie legendy (učitelia, predmety) alebo pravým klikom zmeniť vzhľad legendy.