Wydruk legendy pod wydrukiem planu lekcji

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Poniżej każdego planu lekcji może widnieć na wydruku legenda zawierająca listę przedmiotów, nauczycieli i sal szkolnych, dzięki którym uczniowie nie będą mieli trudności w zrozumieniu skrótów stosowanych w wydruku całościowym.
Na początku należy stworzyć własny wzór:

Następnie zastosować go dla wybranych klas lub nauczycieli i kliknąć prawym klawiszem myszki, a by przejść do edycji wzoru:

Jeśli wzór został już otworzony, można dodać do niego legendę. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszki w podglądzie wydruku:

Pojawi się okno dialogowe służące do konfigurowania wyglądu legendy:

Po kliknięciu OK można umieścić legendę w dowolnym położeniu, ustawić jej rozmiar. Istnieje możliwość dodawania innych legend (nauczyciele, przedmioty) lub zmienić jej wygląd po kliknięciu prawym klawiszem.