Modul Prihlasovanie / Ankety

Prihlasovanie, Ankety

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Modul Prihlasovanie / Ankety umožňuje škole:

 • jednoducho zrealizovať prihlasovanie žiakov na rôzne školské akcie ako sú výlety, lyžiarske výcviky, ...
 • úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov na krúžky
 • zrealizovať prihlasovanie študentov na maturitné semináre
 • zistiť záujem o etiku/náboženskú výchovu
 • urobiť prieskum záujmu o ŠKD, internát, stravu v ŠJ,...
 • zrealizovať voľby do Rady školy, predsedu Rady školy
 • pripraviť rôzne ankety a prieskumy a ešte oveľa, oveľa viac.

  Cez modul Prihlasovanie/Ankety môžu hlasovať žiaci, rodičia, učitelia, zamestnanci, alebo vybrané skupiny používateľov.
  O zverejnenej prihlasovacej akcii/ankete sa dozvedia respondenti prostredníctvom notifikácie v EduPage.

  Hlasovať je možné veľmi jednoducho napr. cez mobilnú aplikáciu.

  Autor prihlasovacej akcie/ankety môže priebežne sledovať výsledky hlasovania.


  Ak ste robili cez EduPage anketu, EduPage vám zobrazí výsledky ankety v prehľadnej grafike.

  Prihlasovacie akcie prinášajú aj ďalšie výhody, napríklad:

 • Ak ste zisťovali záujem žiakov o krúžky, priamo z prihlasovacej akcie môžete žiakov načítať do hodín pre krúžky. Netreba ich po jednom vyklikávať.
 • Ak ste zisťovali záujem o lyžiarsky výcvik, po uzavretí prihlasovania môžete pre žiakov vygenerovať platobný predpis podľa toho, na akú disciplínu sa prihlásili.

  Ukážky prihlasovacích akcií:
  Prihlasovanie sa na školský výlet
  Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
  Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
  Prihlasovanie sa na maturitné semináre
  Viac vzorov prihlasovacích akcií: Vzory prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

  Ako vytvoriť novú anketu?
  Viac návodov k anketám: Ankety