Prihlasovanie na akcie

Slovenčina   Prihlasovanie sa na výlety, krúžky, maturitné semináre a iné akcie
Slovenčina   Príklad č.1 - Prihlasovanie sa na školský výlet
Slovenčina   Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?
Slovenčina   Príklad č.2 - Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
Slovenčina   Kde si pozriem výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina   Ako povoliť prihlasovanie na krúžky len žiakom, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz?
Slovenčina   Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
Slovenčina   Príklad č.4 - Prihlasovanie sa na maturitné semináre
Slovenčina   Príklad č.5 - Prihlasovanie sa na maturitné semináre, zložitejšia situácia
Slovenčina   Ako manuálne pridať na krúžok žiaka, ktorý sa nevie prihlásiť cez EduPage?
Slovenčina   Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu
Slovenčina   Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?
Slovenčina   Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie
Slovenčina   Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Slovenčina   Ako poslať správu prihláseným účastníkom?
Slovenčina   Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina   Ako vytvoriť anonymnú prihlasovaciu akciu?
Slovenčina   Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?
Slovenčina   Ako skopírovať prihlásených žiakov do krúžkov z modulu Prihlasovanie?
Slovenčina   Príklad č.6 - Prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu
Slovenčina   Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?
Slovenčina   Ako zistiť záujem o nástup do školy? Pomocou preddefinovanej akcie.
Slovenčina   Načo slúži druhé kolo prihlasovania?
Slovenčina   Ako skopírovať formulár prihlasovacej akcie?
Slovenčina   Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?
Slovenčina   Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?
Slovenčina   Ako zistiť záujem rodičov o testovanie a prezenčné vyučovanie
Slovenčina   Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Slovenčina   Ako zistiť záujem o prezenčné vzdelávanie žiakov rodičov kritickej infraštruktúry
Slovenčina   Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu s vyjadrením Súhlasu dotknutej osoby pomocou Preddefinovenej akcie
Slovenčina   Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu