Prihlasovanie na akcie / Ankety

Slovenčina Modul Prihlasovanie / Ankety


Prihlasovanie na akcie / Ankety - Vzory prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Slovenčina Prihlasovanie sa na školský výlet
Slovenčina Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
Slovenčina Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
Slovenčina Prihlasovanie sa na maturitné semináre
Slovenčina Prihlasovanie sa na maturitné semináre s rôznou časovou dotáciou
Slovenčina Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie
Slovenčina Prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu
Slovenčina Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?
Slovenčina Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?
Slovenčina Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?
Slovenčina Ako zistiť záujem rodičov o testovanie a prezenčné vyučovanie
Slovenčina Zisťovanie záujmu o ŠKD v budúcom šk. roku
Slovenčina Zisťovanie záujmu o školský internát v budúcom šk. roku a export do modulu Záujem a prijímanie do ŠI
Slovenčina Školská akcia - Informovaný súhlas zákonného zástupcu
Slovenčina Vlastné/nepreddefinované zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty
Slovenčina Získanie súhlasu zákonného zástupcu s prevzatím AG samotestov neplnoletým žiakom formou prihlasovacej akcie
Slovenčina Prihlasovacia akcia typu Mám/Nemám záujem


Prihlasovanie na akcie / Ankety - Nastavenia prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Slovenčina Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?
Slovenčina Kde si pozriem výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako poslať správu prihláseným účastníkom?
Slovenčina Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Slovenčina Ako nastaviť pravidlo v prihlasovacej akcii tak, aby si účastník mohol vybrať práve jednu možnosť
Slovenčina Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Slovenčina Ako skopírovať prihlásených žiakov do krúžkov z modulu Prihlasovanie?
Slovenčina Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu
Slovenčina Ako manuálne pridať na krúžok žiaka, ktorý sa nevie prihlásiť cez EduPage?
Slovenčina Ako povoliť prihlasovanie na krúžky len žiakom, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz?
Slovenčina Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?
Slovenčina Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič
Slovenčina Ako vytvoriť anonymnú prihlasovaciu akciu?
Slovenčina Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?
Slovenčina Na čo slúži druhé kolo prihlasovania?
Slovenčina Ako skopírovať formulár prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu
Slovenčina Export záujmu o ŠKD do modulu Záujem a prijímanie do ŠKD
Slovenčina Ako nastaviť prihlasovaciu akciu, tak aby účastník mohol zrušiť svoj vybraný cieľ?
Slovenčina Ako vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako skopírovať anketu?


Prihlasovanie na akcie / Ankety - Ankety

Slovenčina Ako vytvoriť novú anketu?
Slovenčina Zverejnenie ankety
Slovenčina Kde nájdem výsledky ankety?
Slovenčina Ako môžem hlasovať v ankete cez EduPage?
Slovenčina Ako vytvoriť anketu, v ktorej môžu hlasovať iba rodičia?
Slovenčina Ako vytvoriť hlasovanie o najkrajšiu fotku
Slovenčina Ako vytlačiť výsledky ankety?