Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

V ľavom menu vyberte Komunikácia/Prihlasovanie.


Novú akciu môže vytvoriť učiteľ, alebo administrátor stlačením červeného tlačidla +

Zadajte názov akcie, čas – odkedy dokedy sa dá na akciu prihlasovať, poznámku. Stav zatiaľ ponechajte „V štádiu prípravy.“ Vyberte účastníkov, ktorí sa môžu na akciu prihlásiť, v tomto prípade sú to triedy 5.B a 5.C a 5.D.
Môžete, alebo nemusíte vyžadovať potvrdenie rodičom z jeho rodičovského konta. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?


Zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


V ďalšom kroku treba vytvoriť tzv. ciele, tj. to, z čoho si žiaci budú vyberať.

Na lyžiarskom výcviku si môžu žiaci vybrať z 3 disciplín – bežkovanie, zjazdové lyžovanie alebo snowboardovanie. Toto budeme nazývať ciele. Cez „+ pridať prázdny cieľ“ zadefinujeme 3 ciele. Môžete zadať minimálny a/alebo maximálny počet žiakov, ktorí sa na jednotlivé ciele môžu prihlásiť.

Aby ste mali spätnú väzbu aj od žiakov, ktorí sa nezúčastnia lyžiarskeho zájazdu, je vhodné doplniť aj štvrtý cieľ - napríklad "Nezúčastním sa".

Pomocou Pravidiel určíme, že každý žiak sa môže prihlásiť len na jednu disiciplínu:

Po zadaní potrebných údajov tieto uložte.

Prihlasovanie zatiaľ nie je zverejnené. Keď ho budete chcieť zverejniť, treba sa vrátiť do hornej časti prihlasovania a treba zmeniť stav na „Zverejnené“ a opäť uložiť.
Od tejto chvíli je akcia zverejnená. Žiaci sú upovedomení o novej prihlasovacej akcii správou na webe, alebo v mobilnej aplikácii. Taktiež rodičia sú upovedomení. Môžu sa prihlásiť aj priamo v mobilnej aplikácii (od verzie 1.4.84).

Učiteľ alebo administrátor si môže priebežne pozrieť výsledky prihlasovanie sa.
Kliknite na Spravovať akcie.


Kliknite na 3 bodky, ktoré sa nachádzajú pri akcii a vyberte Výsledky.

Výsledky prihlasovania sa je možné zobraziť:
a) podľa účastníkov (zoznam účastníkov a ich volieb),


b) podľa cieľov (prehľad počtu prihlásených na jednotlivé semináre),

c) alebo si môžete zobraziť veľkú dvojrozmernú tabuľku v ktorej vidíte, kto je na čo prihlásený.

Zoznam je možné exportovať do Excelu a v prípade potreby si ho vytlačiť.

Administrátor môže vytvoriť aj platobný predpis previazaný s prihlasovacou akciou.
Viac informácií nájdete v tomto návode: Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu

Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako poslať správu prihláseným účastníkom?

Nastavenia prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Viac návodov: Prihlasovanie na akcie / Ankety