Nastavenia prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Slovenčina Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?
Slovenčina Kde si pozriem výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako poslať správu prihláseným účastníkom?
Slovenčina Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Slovenčina Ako nastaviť pravidlo v prihlasovacej akcii tak, aby si účastník mohol vybrať práve jednu možnosť
Slovenčina Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Slovenčina Ako skopírovať prihlásených žiakov do krúžkov z modulu Prihlasovanie?
Slovenčina Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu
Slovenčina Ako manuálne pridať na krúžok žiaka, ktorý sa nevie prihlásiť cez EduPage?
Slovenčina Ako povoliť prihlasovanie na krúžky len žiakom, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz?
Slovenčina Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?
Slovenčina Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič
Slovenčina Ako vytvoriť anonymnú prihlasovaciu akciu?
Slovenčina Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?
Slovenčina Na čo slúži druhé kolo prihlasovania?
Slovenčina Ako skopírovať formulár prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu
Slovenčina Export záujmu o ŠKD do modulu Záujem a prijímanie do ŠKD
Slovenčina Ako nastaviť prihlasovaciu akciu, tak aby účastník mohol zrušiť svoj vybraný cieľ?
Slovenčina Ako vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako skopírovať anketu?