Prihlasovanie sa na maturitné semináre

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Potrebujete vytvoriť prihlasovanie sa na maturitné semináre. Študenti si z určených predmetov môžu vybrať 2 alebo 3 semináre.

Akciu môže vytvoriť učiteľ, alebo administrátor stlačením červeného tlačidla +

Zadajte názov, čas – odkedy dokedy sa dá prihlasovať. Stav zatiaľ môžete ponechať „V štádiu prípravy.“

Vyberte účastníkov, ktorí sa môžu na semináre prihlásiť, v tomto prípade vyberieme triedu 2.A a 3.A.
Zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


Predmety, z ktorých si študenti môžu vyberať, zadefinujte v cieľoch. Nový cieľ pridáte cez +Pridať predmety


V pravidlách určíte, že žiaci si musia vybrať buď 2, alebo 3 semináre.

Nastavenia uložte. Prihlasovanie zatiaľ nie je zverejnené. Keď ho budete chcieť zverejniť, treba sa vrátiť do hornej časti prihlasovania a treba zmeniť stav na „Zverejnené“ a opäť uložiť.

Študenti sú upovedomení o novej prihlasovacej akcii správou na webe, alebo v mobilnej aplikácii. Taktiež rodičia sú upovedomení správou.


Učiteľ alebo administrátor si môže priebežne pozrieť, v akom stave je prihlasovanie sa.


Môžete si vybrať zobrazenie podľa účastníkov, cieľov, alebo veľkú prehľadnú tabuľku.prehľadná tabuľka:


Zoznam je možné exportovať do MS Excelu a v prípade potreby vytlačiť.

Prihlasovanie sa na maturitné semináre s rôznou časovou dotáciou
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako poslať správu prihláseným účastníkom?

Nastavenia prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Viac návodov: Prihlasovanie na akcie / Ankety