Prihlasovanie sa na školský výlet

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

V ľavom menu vyberte Komunikácia/Prihlasovanie.


Novú akciu môže vytvoriť učiteľ, alebo administrátor stlačením červeného tlačidla +

Zadajte názov akcie, čas, kedy je možné prihlasovať sa. Môžete sa rozhodnúť, či požadujete potvrdenie rodičom. Rodičia môžu akciu potvrdiť len z rodičovského konta. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?


Zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


V ďalšom kroku treba vytvoriť tzv. ciele, tj. to, z čoho si žiaci budú vyberať.


Aby ste zistili, kto zo žiakov má o výlet záujem, zvoľte 2 "ciele": Mám záujem/Nemám záujem.

Žiaci sa môžu prihlasovať na webe alebo aj cez mobilnú aplikáciu.

Učiteľ už iba sleduje, ako prihlásenia pribúdajú.

Administrátor môže vytvoriť platobný predpis previazaný s prihlasovacou akciou.
Viac informácií nájdete v tomto návode: Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu

Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako poslať správu prihláseným účastníkom?

Nastavenia prihlasovacích akcií / zisťovaní / ankiet

Viac návodov: Prihlasovanie na akcie / Ankety