Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády cez EduPage?

Slovenčina Čeština

Školské kolo predmetovej olympiády môžete urobiť cez online test v EduPage.
Aby ste žiakom z rôznych tried mohli prideliť test, musíte si na tento účel vyrobiť "hodinu", najlepšie typu "krúžok".

Kliknite na Pridať hodinu, ktorú učím.


Ako predmet vyberte Krúžok. Zadajte názov - napr. Olympiáda z matematiky.
Kliknite na výber žiakov.


V pravej časti začnite zadávať meno žiaka.


Keď sa objaví v zozname, zaškrtnite ho. Opakujte tento postup, až pokým nepridáte všetkých žiakov, ktorí sa danej súťaže zúčastňujú.


Hodinu uložte.

Test na školské kolo si môžete zostaviť z vlastných úloh alebo môžete na školské kolo použiť napr. súťažné testy z predchádzajúcich ročníkov. Nájdete ich v záložke Štandardy/Súťaže a testovanie.
Kde nájdem testy z predmetových olympiád a ako ich pridelím žiakom?
Ako vytvoriť nový test?

Online testy umožňujú nastaviť "časové okno", v ktorom môžu žiaci test vypracovať. Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?

Pre niektoré typy súťaží (napr. matematická olympiáda) môžete test zostaviť z otvorených otázok. Žiaci zadanie vypracujú na papier, odfotia ho a priložia do otvorenej otázky. Otázka typu "Otvorená otázka"

Po uzavretí školského roka takúto hodinu nemusíte zmazať. Stačí ju označiť ako neoficiálnu. Žiaci ju potom neuvidia medzi svojimi hodinami.
Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?

Ak robíte školské kolo súťaže pre viac kategórií, najlepšie je vytvoriť si takúto hodinu pre každú kategóriu zvlášť.

Pozrite si aj krátke školenie na túto tému z nášho archívu:
Ako urobiť školské kolá predmetových olympiád online cez EduPage

Viac návodov:
Súťaže
Dištančné vzdelávanie