Učiteľ - Kalendár

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Každý učiteľ môže vidieť ​​kalendár so zaradenými školskými udalosťami. Učitelia môžu vložiť, kedy budú písomky, kedy ide trieda na exkurziu, do divadla,...

Udalosti nájdete v záložke Vyučovanie/Udalosti.

Môžete zadať novú udalosť.

Učiteľ môže naplánovať schôdzku s ostatnými učiteľmi a skoordinovať písomky tak, aby žiaci nemali blízko seba veľa veľkých písomiek.

Ako zadať novú udalosť?

Kalendár je možné zobraziť pre triedu, učiteľa, miestnosť alebo celú školu.
Ako filtrovať udalosti?
Udalosti sú zobrazené aj v triednej knihe učiteľa s cieľom poskytnúť najaktuálnejší prehľad o jeho pláne na uvedený dátum.

Ďalšie návody k udalostiam:
Ako zadať novú udalosť?
Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede?
Ako zadať udalosť na celý deň?
Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Ako zadať míting učiteľov, poradu učiteľov?
Rezervácia novej učebne
Udalosti pre "moje hodiny"

Ako pridať udalosť do kalendára na webovej stránke