Ako zadať míting učiteľov, poradu učiteľov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Je veľmi jednoduché naplánovať pracovné stretnutie pre učiteľov. V ľavom menu zvoľte Udalosti

Vytvorte novú udalosť:

Vyberte typ udalosti - míting učiteľov/klasifikačná porada.
Vyplňte názov udalosti, dátum, čas - upresnite či ide o celý deň, alebo len niekoľko hodín.
Vyberte učiteľov, ktorí sa majú na mítingu stretnúť pomocou tlačidla "viac", ktoré sa nachádza na konci zoznamu učiteľov.

Zobrazia sa vám rozvrhy vybraných učiteľov.

V prípade, že potrebujete na stretnutie nájsť aj voľnú miestnosť, zvoľte "zoznam učební a kabinetov". K rozvrhom učiteľov pribudnú aj rozvhy vybraných učební a vy uvidíte, ktorá z nich je v danom čase voľná. Výberom názvu učebne potvrdíte výber učebne

Stlačením tlačidla OK potvrdíte výber a udalosť je vytvorená.

O konaní mítingu sú učitelia informovaní správou v EduPage i v mobilnej aplikácii.

Mohlo by vás tiež zaujímať:
Ako zadať novú udalosť?
Rezervácia novej učebne