Rezervácia novej učebne

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak nechcete zmeniť učebňu na vašej hodine, ale rezervovať si učebňu na novú hodinu (alebo inú činnosť), môžete použiť voľbu "Zarezervovať si učebňu":


Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete vidieť váš rozvrh. Teraz označte učebňu, ktorú chcete zarezervovať. Ak chcete vybrať niektorú učebňu zo všetkých dostupných učební, použite tlačidlo "zoznam učební a kabinetov":


Systém vám ukáže rozvrhy všetkých vybraných učební:


Teraz uvidíte, kedy budete mať čas a voľnú učebňu. Vyberte si voľnú učebňu a stlačte tlačidlo OK. Učebňa bude rezervovaná pre vás a všetci ostatní učitelia si nebudú môcť rezervovať učebňu v tom istom čase. Rezervácia učebne sa takisto objaví vo vašej triednej knihe.
Poznámka: Môžete pridať ďalšieho učiteľa. Ak chcete pridať aj triedy, potom vyberte iný typ udalosti, napríklad "iná udalosť" alebo "hodina". Umožní vám to vytvoriť novú udalosť pre študentov a zarezervovať si učebňu spolu s nimi.