Kalendár a udalosti

Slovenčina   Ako zadať novú udalosť?
Slovenčina   Ako zadať udalosť na celý deň?
Slovenčina   Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?
Slovenčina   Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Slovenčina   Učiteľ - Kalendár
Slovenčina   Udalosti pre "moje hodiny"
Slovenčina   Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina   Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina   Ako sa rodičia dozvedia o udalostiach, ktoré sa organizujú na škole?
Slovenčina   Ako poslať správu účastníkom konkrétnej udalosti?
Slovenčina   Rezervácia učební/Zámena učební
Slovenčina   Rezervácia novej učebne
Slovenčina   Míting učiteľov