Kalendár a udalosti

Slovenčina Ako zadať novú udalosť?
Slovenčina Ako zadať prázdniny pre aktuálny školský rok?
Slovenčina Ako zadať školskú udalosť, divadlo,...?
Slovenčina Ako zadať voľno iba pre niektoré triedy?
Slovenčina Ako zadať poučenie o bezpečnosti?
Slovenčina Ako zadať písomku, skúšanie, referát?
Slovenčina Ako zadať iný typ udalosti?
Slovenčina Ako zadať míting učiteľov, poradu učiteľov?
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?
Slovenčina Udalosti pre "moje hodiny"
Slovenčina Učiteľ - Kalendár
Slovenčina Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede?
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Ako zadať udalosť na celý deň?
Slovenčina Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Slovenčina Ako zadať udalosť s triednym učiteľom, ak triedny učiteľ chýba?
Slovenčina Rezervácia učební/Zámena učební
Slovenčina Rezervácia novej učebne
Slovenčina Ako sa rodičia dozvedia o udalostiach, ktoré sa organizujú na škole?
Slovenčina Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?
Slovenčina Ako poslať správu účastníkom konkrétnej udalosti?
Slovenčina Ako filtrovať udalosti?
Slovenčina Zobrazenie viacerých udalostí v jednom dni
Slovenčina Prepínanie zobrazenia udalostí na deň, týžden,...
Slovenčina Ako vytvoriť udalosť naraz pre viacero tried?
Slovenčina Ako zmazať alebo editovať vytvorenú udalosť
Slovenčina Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam udalostí?
Slovenčina Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia spájanie tried)
Slovenčina Ako fungujú delené hodiny pri funkcii spájania tried?


Kalendár a udalosti - Plánovanie písomiek

Slovenčina Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek