Ako zadať udalosť na celý deň?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učitelia/administrátor môžu do kalendára vložiť rôzne typy udalostí: Ako zadať novú udalosť?.

Trvanie udalosti môže učiteľ/administrátor zadať štandardne pomocou hodín, ktoré si zvolíte alebo môžete zadať trvanie udalosti na "celý deň". Ak je udalosť namiesto vyučovania, tak je výhodnejšie zadať udalosť na celý deň, pretože potom stačí raz zapísať chýbajúcich a nemusíte to robiť každú hodinu a ak používate jedáleň, tak vám dotácie nebudú fungovať správne.


V ETK sa daná udalosť zobrazí štandardným spôsobom.

Pri takejto udalosti máte tiež možnosť zadať žiakom chýbanie: chýbanie žiakov môžete zadať len v prípade, ak daná udalosť ruší pôvodnú hodinu. (Ak udalosť neruší pôvodnú hodinu a chcete zadať chýbajúcich, je potrebné zadať trvanie udalosti pomocou vyučovacích hodín).


Žiaci budú mať zameškaných toľko hodín, koľko hodín má daná trieda v bežnom rozvrhu platnom na daný deň. Po zadaní ospravedlnenia/neospravedlnenia sa takisto ospravedlní/neospravedlní počet hodín podľa rozvrhu (počet hodín sa zobrazí v dochádzke žiaka):

Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Zapisovanie chýbajúcich na udalosti