Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učitelia/administrátor môžu do kalendára vložiť rôzne typy udalostí: Ako zadať novú udalosť?.

Ak ide viacero tried: Ako vytvoriť udalosť naraz pre viacero tried? naraz na nejakú školskú udalosť so svojimi triednymi učiteľmi, môžete si zadanie udalosti zjednodušiť výberom "Triedny učiteľ":

Potom sa v ETK každému triednemu učiteľovi zobrazí daná udalosť so žiakmi jeho triedy a môže zapísať chýbanie žiakov.

Funkcionalitu môžete skombinovať aj so zadaním udalostí na celý deň: Ako zadať udalosť na celý deň?.

Poznámky:
Triednické hodiny na začiatku školského roka je možné zadať obdobne - ako typ udalosti zvoľte "Hodina s triednym učiteľom".

Ako zadať udalosť s triednym učiteľom, ak triedny učiteľ chýba?