Ako zadať udalosť s triednym učiteľom, ak triedny učiteľ chýba?

Slovenčina Čeština

Ak zadávate udalosť s triednym učiteľom pre všetky triedy na škole - napr. na začiatku školského roka - a niektorý triedny učiteľ chýba, postupujte takto:

1. Zadajte udalosť s triednym učiteľom pre všetky triedy, kde je triedny učiteľ prítomný.
Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?


Triedy, kde triedny učiteľ chýba, do tohto zoznamu nepridávajte.

2. Pre každú triedu, v ktorej triedny učiteľ chýba, vytvorte školskú udalosť. Tu vyberte učiteľa, ktorý bude zastupovať triedneho učiteľa.

Poznámka:
Pokiaľ na začiatku školského roka ešte nemáte platný vypublikovaný rozvrh, tak sa takáto situácia nedá riešiť cez suplovanie. Suplovanie sa dá použiť len vtedy, ak daný deň je platný rozvrh.