Ako vytvoriť udalosť naraz pre viacero tried?

Slovenčina Čeština

Ak sa jedná o udalosť pre viacero tried naraz, možete udalosť vytvoriť pomocou jednej udalosti.
Zvolíte vytvoriť novú udalosť, kde vyberiete typ udalsoti, dátum konania,... Ako zadať novú udalosť?
V položke triedy zvoľte Viac (triedy):


a vyberte triedy, pre ktoré je daná udalosť:


rovnako môžete naraz vybarť aj viacerých učiteľov.