Udalosti pre "moje hodiny"

Slovenčina Deutsch Čeština

Do kalendára môžete vložiť rôzne typy udalostí: Ako zadať novú udalosť?
Ak máte vytvorené "moje hodiny": Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?, môžete si vytvoriť udalosť iba pre žiakov danej hodiny:

O udalosti budú informovaní len žiaci tejto hodiny.

Ak potrebujete vytvoriť udalosť pre inú skupinu žiakov, zvoľte triedu a žiakov aj manuálne

Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?