Ako zadať novú udalosť?

udalosť, udalosti

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učitelia a administrátor môžu do kalendára vložiť rôzne typy udalostí, napr: exkurzie, divadelné predstavenia, prázdniny a iné.
Zvoľte "Vyučovanie - Udalosti", a pre pridanie novej udalosti stlačte "Nová udalosť".

Zvoľte typ udalosti. Udalosti sú zoskupené podľa typov. Pre každý typ udalosti je preddefinované, či ruší alebo neruší pôvodnú hodinu.


Toto preddefinované nastavenie môžete zmeniť. Pokiaľ udalosť ruší pôvodnú hodinu, dá sa na nej evidovať dochádzka žiakov.


Udalosť môžete priradiť "mojej hodine": Udalosti pre "moje hodiny"

Príklady zadania udalostí:
Ako zadať školskú udalosť, divadlo,...?
Ako zadať prázdniny pre aktuálny školský rok?
Ako zadať voľno iba pre niektoré triedy?
Ako zadať písomku, skúšanie, referát?
Ako zadať poučenie o bezpečnosti?
Ako zadať míting učiteľov, poradu učiteľov?
Rezervácia učební/Zámena učební
Ako zadať iný typ udalosti?

Všetky tieto udalosti vidíte v prehľadnom kalendári:

Tipy na zjednodušenie zadávania udalostí:
Ako zadať udalosť na celý deň?
Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?
Zapisovanie chýbajúcich na udalosti

Ak chcete, aby za daných učiteľov, ktorý sú na udalosti, bolo vytvorené suplovanie, potrebné je ešte prevziať učiteľov zo zadaných udalostí do suplovania: Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti

Viac návodov: Kalendár a udalosti