Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak zadávate novú udalosť, v spodnej časti okna sa nachádza sekcia Súkromie. Tu sa nastavuje, či sa táto udalosť zobrazí v kalendári na webe, resp. kto ju v kalendári uvidí. Ako zadať novú udalosť?

Nastavenie "Všetci učitelia" znamená, že udalosť sa zobrazí na webe v kalendári všetkým učiteľom po prihlásení sa.
Podobne fungujú aj ďalšie nastavenia - účastníci+učitelia a všetci žiaci.
Nastavenie verejné znamená, že udalosť vidí v kalendári na webstránke každý aj bez prihlásenia sa.

Po zadaní novej udalosti príde o udalosti správa do EduPage, vďaka ktorej sa o udalosti dozvedia všetci tí, ktorých sa udalosť týka. Správa príde podľa nastavenia súkromia - buď len učiteľom, alebo učiteľom a účastníkom, žiakom alebo všetkým. Ak príde správa žiakom, príde zároveň aj rodičom.

Na predchádzajúcom obrázku je prednastavené súkromie Verejné. Toto nastavenie môže administrátor zmeniť. Pre každý typ udalosti môže zvoliť preddefinované súkromie.

Samozrejme, vždy je možné pre konkrétnu udalosť súkromie jednorázovo zmeniť podľa potreby.