Ako zadať písomku, skúšanie, referát?

Slovenčina Čeština

Písomku/skúšanie/referát odporúčame zadať týmto spôsobom: Ako naplánovať písomku/skúšanie?.
Takto zadaná písomka/referát sa zobrazí v triednej knihe a v kalendári udalostí.

Písomky, skúšanie,... je možné zadávať aj tu, cez udalosti
1) V udalostiach zvolíme "Udalosti - Nová udalosť":


2) Vyberieme typ udalosti, v našom prípade je to napr. veľká písomka:


3) Zadáme názov udalosti a dátum konania písomky:


4) Zadáme, ktorú vyučovaciu hodinu sa bude písomka konať:


5) Môžete vybrať "moju hodinu", ak ju máte vytvorenú alebo manuálne zvolíte triedu a predmet: Udalosti pre "moje hodiny"


a potvrdíte.

Pozn.: Učiteľ bude vidieť písomku/skúšanie v svojej triednej knihe, do tlače Triedna kniha po dňoch sa však neprenáša.