Rezervácia učební/Zámena učební

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Máte dve možnosti: buď si na vašu hodinu (alebo inú udalosť) jednoducho zameníte učebňu, alebo si zarezervujete novú učebňu:
Zámena učebne:
Ak chcete mať svoju hodinu v inej triede, zvoľte "Zameniť učebňu":


Potom označte učebňu, ktorá je voľná. Vaša pôvodná trieda bude uvoľnená pre ostatných učiteľov: