Οι καθηγητές δεν μπορούν να διδάξουν το πρωί και το απόγευμα

English España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Κατευθυνθείτε στο μενού Γενικά/Σχέχεις/Προχωρημένοι και προσθέστε την παρακάτω σχέση.

Εφαρμόστε την στους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε εφαρμόζετε σε κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά και επιλέξτε τις περιόδους για το πρωί και το απόγευμα αντίστοιχα.