Nauczyciele nie moga uczyć w jednym dniu rano i popołudniu

English España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Należy z karty Główny wybrać Zależności, a następnie w nowym oknie kliknąć na Zaawansowane.
W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć poniższe pozycje:

Zastosuj je do wybranych nauczycieli aby reguła odnosiła się do każdego nauczyciela indywidualnie, a następnie zaznacz godziny ich pracy na schemacie w odpowiedni sposób.

Nie musisz zaznaczać wszystkich godzin lekcyjnych. Na przykład, jeśli pozostawisz 6 godzinę pustą na obu schematach, program po prostu zignoruje zajęcia zaplanowane na godzinę 6 podczas sprawdzania tej reguły. Nauczyciel może zatem mieć zajęcia w godzinach 1-5 + lekcja numer 6 (ponieważ lekcja numer 6 została odznaczona i nie jest brana pod uwagę w tej regule), ale nie w godzinach 1-5 + lekcja numer 7 (lekcja numer 7 została odznaczona na pierwszych schemacie).