Учител не може да преподава и сутрин и следобяд

English España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Можете да използвате меню Основен/ Връзки/ Напреднали и да добавите Разширени връзки с картата:

Приложете това върху учителите – така че това да е отбелязано индивидуално за всеки учител и маркирайте двете Неподходящи времена за съответните учебни часове.
Не е необходимо да маркирате всички учебни часове. Ако например, оставите шести час неотбелязан и в двата случая това ще означава, че софтуерът ще игнорира часовете, поставени във времето за шести час, когато това правило е отбелязано.
Тогава даден учител може да има 1-5 + 6, но не 1-5 + 7 часове.