Προσθήκη αίθουσας σε ήδη υπάρχουσα υλοποίηση διδασκαλίας

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής θα πρέπει να ορίσετε διαθέσιμες αίθουσες για κάθε διδασκαλία. Η δημιουργία ύστερα τοποθετεί μια κάρτα μόνο όταν μία από τις πιθανές αίθουσες είναι διαθέσιμη. Άρα στην δημιουργία του ωρολογίου όλες οι διδασκαλίες τοποθετούνται στις αίθουσές τους.

Εάν τοποθετήσετε μία κάρτα χειροκίνητα στο ωρολόγιο το πρόγραμμα αυτόματα διαλέγει μία από τις διαθέσιμες αίθουσες.

Παρόλα αυτά, μπορεί μερικές κάρτες να τοποθετηθούν χωρίς αίθουσα. Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβεί αυτό.

- Εάν έχετε εισάγει μία κάρτα χειροκίνητα σε μία θέση όπου καμία από τις διαθέσιμες αίθουσες δεν είναι ελεύθερη (χρησιμοποιούνται από άλλες ήδη τοποθετημένες κάρτες). Το πρόγραμμα θα τοποθετήσει την κάρτα στο πρόγραμμα αλλά χωρίς αίθουσα. Θα σας το δείξει αυτό με μία άσπρη γραμμή στην κάρτα και μια ασπρόμαυρη κάρτα στο πίνακα μη τοποθετημένων καρτών.

- Εάν έχετε αλλάξει τις διαθέσιμες αίθουσες για κάποιες διδασκαλίες που ήταν ήδη τοποθετημένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή εάν έχετε διαγράψει τις αίθουσες.

- Εάν έχετε σταματήσει την δημιουργία προγράμματος προτού ολοκληρωθεί.

Οι παραπάνω περιπτώσεις θα αφήσουν μερικές κάρτες με άσπρες γραμμές.

Τώρα τι;

1. Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα αίθουσα για κάθε κάρτα κάνοντας δεξί-κλικ σε αυτήν.

2. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε αίθουσες μαζικά.

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να μην μπορούν να τοποθετηθούν αίθουσες.

Για παράδειγμα: Εάν έχετε τοποθετήσει 2 κάρτες Γυμναστικής την ίδια περίοδο την ίδια μέρα αλλά η αίθουσα της Γυμναστικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα τμήμα τη φορά.

Άρα σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να κάνετε δημιουργία καινούργιου ωρολογίου παρά να φτιάξετε όλα τα προβλήματα χειροκίνητα.

Δείτε επίσης:
Ορισμός αιθουσών στις διδασκαλίες