Pamokoms nebuvo paskirti kabinetai / Kaip paskirti kabinetus jau sukurto tvarkaraščio pamokoms

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Įvedant duomenis, kiekvienai pamokai reikia nurodyti galimus kabinetus, kur ji gali vykti. Tada programa, sudarydama tvarkaraštį, pamokai parinks vieną iš šių kabinetų - jei tik bent vienas iš galimų tuo metu yra laisvas. Tuomet visos sukurto tvarkaraščio pamokos turės paskirtus kabinetus.

Įdedant pamokų korteles į tvarkaraštį rankiniu būdu, programa taip pat automatiškai parinks vieną iš kabinetų.

Tačiau gali atsitikti taip, kad kai kurios pamokų kortelės tvarkaraštyje neturės paskirto kabineto. Yra trys priežastys, kodėl tai gali atsitikti:

- jūs rankiniu būdu įdėjote pamoką į tokią vietą (laiką), kur nebėra laisvo kabineto (jie jau užimti kitų pamokų). Programa į tą vietą pamoką įdės, bet nepriskirs kabineto. Tokios pamokos kortelė bus pažymėta balta juostele kortelės dešinėje pusėje, taip pat pilkos spalvos kortelė liks neįdėtų pamokų srityje - priminti, kad jai nepaskirtas kabinetas.

- jei pakeitėte galimų kabinetų nustatymus kai kurioms pamokoms, kurios jau įdėtos į tvarkaraštį, arba ištrynėte kabinetus.

- sustabdėte programos tvarkaraščio sudarymo generatorių jam nebaigus darbo.

Tuomet kai kurios (arba visos) pamokų kortelės bus pažymėtos balta juostele:

Ką daryti?
1. Kabinetus galima priskirti rankiniu būdu, paspaudus pamokos kortelę dešiniu pelės mygtuku:

2. Paskirti kabinetus visoms pamokoms iš karto:

Tačiau abiem atvejais gali atsitikti taip, kad visoms pamokoms kabinetai nebus paskirti.

Pavyzdžiui, jei jūs rankiniu būdu įdėjote 3 informacinių technologijų pamokas į pirmadienį, į 1-mą pamoką, bet yra tik 2 tinkami kabinetai, turite perkelti vieną pamoką į kitą laiką.

Kartais yra geriau sukurti naują tvarkaraštį nei rankiniu būdu nustatyti kabinetus.

Taip pat žiūrėkite:
Kabinetų priskyrimas pamokoms