Моите часове не са поставени в класни стаи/ Добавяне на класни стаи в създадено седмично разписание

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

При въвеждането е необходимо да обозначите наличните класни стаи за всички часове. Генериращото устройство тогава поставя карта само когато една от възможните стаи е свободна. Така в генерираното седмично разписание всички часове са поставени в техните стаи.

Ако ръчно поставите карта в разписанието, софтуерът отново автоматично избира една от възможните класни стаи.

Но може да се случи така, че някои карти, поставени във вашето разписание, са поставени без да им е избрана правилна класна стая. Съществуват три начина това да се случи:

- Поставили сте картата ръчно в позиция, където нито една от възможните класни стаи не е свободна (всички те са използвани от вече поставени карти). Тогава софтуерът ще постави картата в седмичното разписание, но няма да зададе класна стая. Това ще бъде показано с бяла лента върху картата; освен това карта в сиво ще фигурира в списъка с непоставени информационни карти, за да напомня, че стаята не е избрана.

- Ако сте сменили дефинираните класни стаи за някои учебни предмети, които вече са поставени в седмичното разписание, или сте премахнали изцяло класни стаи.

- Ако сте спрели генериращото устройство преди да приключи.

Гореописаните случаи ще доведат до това, че някои от Вашите карти ще бъдат с бели ивици:

Какво можете да направите?
1. Можете ръчно да изберете класна стая за всеки час като кликнете с десния бутон на мишката върху картата:


2. Може да ги определите всички наведнъж:

И в двата случая може да се случи така, че вие или софтуерът да не може да поставя всички информационни карти.

Например, ако ръчно поставите 3 часа по Физическо възпитание и спорт в понеделник първи час, но разполагате само с 2 салона за Физическо възпитание и спорт, тогава трябва да преместите часовете.

Ето защо всеки път е по-добре да генерирате ново разписание, отколкото ръчно да нагласявате стаите.
Вижте още:
Задаване на часове за класни стаи