Učebne

Slovenčina Ako pridať novú učebňu
Slovenčina Ako zadať kmeňovú učebňu pre triedu.
Slovenčina Čo je zdieľaná učebňa?
Slovenčina Prideľovanie hodín do učební
Slovenčina Priority pre výber učební
Slovenčina Ako môžem priradiť niektoré učebne k predmetu?
Slovenčina Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?
Slovenčina Ako zadať, že nie je možné učebňu v určitý čas používať?
Slovenčina Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz
English My lessons are not placed in classrooms/Adding classrooms into created timetable
Slovenčina Hodina vyžaduje viac učební
Slovenčina Kapacita učební
Slovenčina Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 1)
Slovenčina Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 2)
Slovenčina Vytvorenie dozorov (miesto, čas)