Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Prepojenie modulov 'Prihlasovanie' a 'Platby' umožňuje vytvoriť predpis so žiakmi a poplatkami podľa toho, o čo prejavia záujem .
Nemusíte teda manuálne zadávať žiakov do predpisu a najmä vyhľadávať, ktorému žiakovi aký poplatok nastaviť.
Využitie má napr. v prípade rôznych krúžkov či kurzov.

Takýto predpis môže vytvoriť aj učiteľ pre žiakov, ktorých bežne neučí (nemá vytvorené 'moje hodiny' pre týchto žiakov), musí ale vytvoriť danú akciu cez modul 'Prihlasovanie'.

Upozornenie:
Cez modul prihlasovanie nevytvárajte predpis na stravovanie. Pre stravu je totiž určený špecifický predpis s automatickými poplatkami (pozrite v module jedáleň).AKO VYTVORIŤ AKCIU / KURZ v module 'Prihlasovanie':

Modul Prihlasovanie / Ankety
Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?


AKO VYTVORIŤ PREDPIS pre už vytvorenú akciu či kurz:

Zvoľte v bočnom menu 'Komunikácia' -> 'Prihlasovanie', a potom vyberte 'Spravovať akcie'.

Vyberte konkrétnu akciu, kliknite na tri bodky a vyberte 'Predpisy'.

Systém vás prenesie do modulu Platby - časť 'Predpisy' a na výber ponúkne 3 možnosti, aký predpis vytvoriť:

 • extra predpis pre každý cieľ - vytvoríte taký počet samostatných predpisov, koľko je pre kurz zadaných cieľov
  -> použite v prípade, že máte iba jeden - dva ciele
  -> pri veľa cieľoch v rámci jednej akcie / kurzu môže táto voľba spôsobiť neprehľadnosť v predpisoch

 • jeden predpis s modifikáciou pre každý cieľ
  -> použite v prípade, ak má akcia / kurz viac cieľov, no žiak môže mať najviac jeden cieľ
  -> poplatok pre každý cieľ môže byť iný - žiak prihlásený na kurz bude mať pridelený poplatok iba podľa svojho zvoleného cieľa

 • jeden predpis s poplatkom pre každý cieľ
  -> použite v prípade, ak má akcia / kurz viac cieľov a žiak môže mať vybratých viac cieľov
  -> aj v takomto prípade však platí maximálne jeden poplatok bez ohľadu na počet cieľov

  Viac informácií pre Vytvorenie nového predpisu v module platby a pre Vytvorenie modifikácie predpisu.


  Príklad:
  Prihlasovacou akciou je lyžiarsky výcvik s tromi cieľmi - bežkovanie, zjazdové lyžovanie a snowboardovanie. Za zjazdové lyžovanie a snowboardovanie sa platí rovnaká suma 120 eur a žiaci prihlásení na bežkovanie platia 90 eur.

  Administrátor má 3 možnosti, ako vytvoriť predpis:
  a) pre každý cieľ vytvorí samostatný predpis - Lyžiarsky výcvik - zjazdové lyžovanie, lyžiarsky výcvik - snowboardovanie, lyžiarsky výcvik - bežkovanie

  b) jeden predpis pre akciu 'Lyžiarsky výcvik' s tromi modifikáciami pre jednotlivé ciele (odporúčané). Keďže každý žiak môže mať zvolený len jeden cieľ, bude mať iba jednu modifikáciu s jedným správnym poplatkom.

  c) jeden predpis pre akciu 'Lyžiarsky výcvik', ale žiaci si môžu vybrať viac cieľov a tým pádom môžu mať aj viac modifikácií platobného predpisu.  AKTUALIZÁCIA PREDPISU

  Ak ste vytvorili predpis ešte pred termínom ukončenia prihlasovania, zoznam používateľov jednoducho zaktualizujete podľa aktuálne prihlásených účastníkov - v predpisoch zvoľte 'Prepíš predpis podľa aktuálnych výsledkov akcie'.
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby