ครู – การสร้างแผนการชำระเงินด้วยมอดูลการลงทะเบียนเข้าร่วม - รวมถึงนักเรียนจากรายวิชาอื่น

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

ในกรณีที่ครูเป็นผู้นำการทำกิจกรรมสำหรับนักเรียนจากชั้นเรียนอื่นๆ (ชั้นเรียนที่โดยปกติครูท่านนั้นไม่ได้เป็นผู้สอน หรือ ครูท่านนั้นไม่ได้สร้างรายวิชาที่มีนักเรียนกลุ่มนี้ในชั้นเรียน) ครูมีสิทธิเลือกที่จะสร้างและบริหารแผนการชำระเงินโดยมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียนโดยตรง
ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องช่วยจัดการใดๆ
ครูสามารถสร้างแผนการชำระเงินของกิจกรรมโดยใช้มอดูล “การลงทะเบียนเข้าร่วม”

นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (เช่น ทัศนศึกษา คอร์สเรียนฟุตบอล) ในมอดูล “การลงทะเบียนเข้าร่วม” จะได้รับการกำหนดแผนการชำระเงินประเภทชำระด้วยเงินสดหรือด้วยการโอนเงิน ทั้งนี้ระบบจะกำหนดแผนการชำระเงินให้กับนักเรียนที่สมัครและอัปเดตรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ

สร้างกิจกรรมหรือรายวิชาในมอดูล“การลงทะเบียนเข้าร่วม”:
Registration to field trips, seminars, courses and other activities
Case 3 - Registration for interest groups

สร้างแผนการชำระเงินสำหรับกิจกรรมหรือรายวิชาที่มีการสร้างไว้แล้ว:

เลือก “การลงทะเบียนเข้าร่วม” ในส่วนของ “การสื่อสาร” ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกตัวเลือก “การจัดการกิจกรรม”

เลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย “...” ในแถวของรายการกิจกรรมที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือก “แผนการชำระเงิน”

ระบบจะเปลี่ยนมอดูลไปยังมอดูลการชำระเงิน โดยมีตัวเลือก 3 ตัวเลือกในการสร้างแผนการชำระเงินในส่วนของ “แผนการชำระเงิน”:

 • แผนการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับทุกเป้าหมายของกิจกรรม - สร้างแผนการชำระเงินตามจำนวนเป้าหมายที่มีในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเหมาะกับกิจกรรมที่มีเพียง 1 หรือ 2 เป้าหมาย แต่ในกรณีที่มีมากกว่า 2 เป้าหมายในกิจกรรม การสร้างแผนการชำระเงินด้วยวิธีนี้อาจทำให้เกิดความสับสนของภาพรวมแผนการชำระเงินได้
 • แผนการชำระเงิน 1 แผนที่มีการปรับเปลี่ยน สำหรับแต่ละเป้าหมาย - เลือกตัวเลือกนี้ในกรณีที่กิจกรรมนั้นมีหลากหลายเป้าหมาย และนักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเป้าหมายเพียง 1 เป้าหมายเท่านั้น นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมของแต่ละเป้าหมายอาจไม่เท่ากัน นักเรียนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตามเป้าหมายที่ตนเองเลือก

 • แผนการชำระเงิน 1 แผนที่มีค่าธรรมเนียม สำหรับแต่ละเป้าหมาย - เลือกตัวเลือกนี้ในกรณีที่กิจกรรมนั้นมีหลากหลายเป้าหมาย และนักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนหลายเป้าหมายได้ ในกรณีนี้นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นยอดรวมเพียงยอดเดียว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเลือกเป้าหมายหลายเป้าหมายก็ตาม


  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างแผนการชำระเงิน และ แผนการชำระเงินที่มีการปรับเปลี่ยน


  ตัวอย่าง:
  การลงทะเบียนสำหรับคอร์สเรียนสกีมี 3 เป้าหมาย - สกีวิบาก สกีลงเขา และสโนว์บอร์ด
  สกีลงเขากับสโนว์บอร์ด มีค่าธรรมเนียมเท่ากันคือ 120 ยูโร ส่วนค่าธรรมเนียมของสกีวิบากคือ 90 ยูโร

  ผู้ดูแลระบบมี 3 ตัวเลือกสำหรับการสร้างแผนการชำระเงิน:
  ก) การสร้างแผนการชำระเงินสำหรับทุกเป้าหมายของกิจกรรม – คอร์สเรียนสกี-สกีวิบาก คอร์สเรียนสกี-สกีลงเขา คอร์สเรียนสกี-สโนว์บอร์ด
  ข) แผนการชำระเงิน 1 แผน สำหรับกิจกรรม “คอร์สเรียนสกี” ที่มีการปรับเปลี่ยนสำหรับแต่ละเป้าหมาย (ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแนะนำ) นักเรียนแต่ละคนเลือกเพียงคนละ 1 เป้าหมาย ซึ่งหมายความว่านักเรียนแต่ละคนจะได้รับแผนการชำระเงินที่มีการปรับเปลี่ยน 1 แผน ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง
  ค) แผนการชำระเงิน 1 แผน สำหรับกิจกรรม “คอร์สเรียนสกี” แต่นักเรียนสามารถเลือกได้มากกว่า 1 เป้าหมาย ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถได้รับมากกว่า 1 แผนการชำระเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

  ในกรณีที่มีนักเรียนลงทะเบียน “คอร์สเรียนสกี” ผู้ดูแลระบบเพียงแค่ต้องอัปเดตรายชื่อผู้เข้าร่วมลงทะเบียน โดยเลือก “เขียนทับแผนการชำระเงินตามข้อมูลปัจจุบันของกิจกรรม” ในแผนการชำระเงิน

  กรุณาดูเพิ่มเติม - รายการการช่วยเหลือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมอดูลการชำระเงิน