Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Novovytvorené i staršie materiály odporúčame pridať k téme plánu, ktorej sa materiál týka.
Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?

Má to viacero výhod:

1. Na hodine sa viete ku nim veľmi rýchlo dostať pri zapisovaní učiva do ETK.
Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?

2. Ak si budete kopírovať plán - napr. ak učíte ten istý predmet v paralelných triedach, alebo budúci rok, skopírujú sa vám s plánom aj všetky prípravy správne zadelené k témam. Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

3. Vo svojich prípravách budete mať dokonalý poriadok, odpadá hľadanie vhodných materiálov na disku počítača, prenášanie materiálov na USB kľúči a podobne.

Ako si pridať materiál do príprav?

Pri vytváraní nového materiálu sa stačí nastaviť v pláne na tému, ku ktorej materiál patrí:
Ako novovytváraný materiál uložím do príprav

Už existujúci materiál môžete takto:
Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?

Druhou možnosťou, ako organizovať svoje materiály v EduPage, je zaradiť si ich ku jednotlivým výkonovým štandardom ŠVP, ku ktorým tematicky patria.
Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?

Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?