כיצד לארגן את הכנות ההוראה ב EduPage

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אנו ממליצים לצרף את כל החומרים, החדשים וגם אלו מגרסאות קודמות, לנושא הרלוונטי בתוכנית.

יתרונות:
1. גישה מהירה וקלה לחומרים מיד לאחר הכניסה לתוכנית הלימודים בביומן הכיתה.

כיצד לגשת להכנות ביומן בכיתה

2. אם אתה מעתיק את התוכנית שלך בעתיד (לדוגמה, כאשר מלמד את אותו נושא בכיתה אחרת, או בשנת לימודים אחרת) ההכנות יועתקו יחד עם התוכנית.

כיצד להעתיק תוכנית הוראה אחרת ?

3. ההכנות שלך יישארו מסודרים . אין צורך לחפש לחפש חומרים מתאימים על דיסק המחשב, או להעביר חומרים על דיסק און קי וכו '.
כיצד להוסיף חומר ההכנות?
אם החומר נוצר קודם לכן:

כיצד להוסיף חומר להכנות או הכנות למקצוע אחר

בעת יצירת חומר:

שמירת החומר להכנות בזמן יצירתו