Kaip tvarkyti paruoštukus „EduPage“

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Visą medžiagą, tiek naują, tiek senesnę, rekomenduojame pridėti prie atitinkamos plano temos.

Privalumai:

1. Greitas ir lengvas priėjimas prie medžiagos iškart po mokymo programos įtraukimo į klasių žurnalus.
Kaip prieiti prie paruoštukų klasės dienyne

2. Jei nukopijuosite savo planą ateityje (pavyzdžiui, kai mokysite tą patį dalyką kitoje klasėje ar kitais metais), paruoštukai nusikopijuos kartu su planu.

Kaip nukopijuoti planą iš kito

3. Your preparations will stay in order. No searching for suitable materials on the computer disc, transfering materials on a USB stick etc.

3. Jūsų paruoštukai bus tvarkingai sudėti. Nereikės ieškoti reikiamų medžiagų kompiuterio diske, siųsti el. paštu ar perduoti USB atmintinę ir pan.

Kaip pridėti medžiagą į paruoštukus?
Jei medžiaga buvo sukurta anksčiau:
Kaip įtraukti medžiagą į paruoštukus ar kito kurso paruoštukus

Kuriant medžiagą:
Medžiagos išsaugojimas į paruoštukus, ją kuriant