วิธีจัดระเบียบการจัดเตรียมการสอนใน EduPage

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ขอแนะนำให้ท่านแนบสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด (ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่) ไว้กับหัวข้อที่เกี่ยวข้องในแผนการสอน

ข้อดี:

1. สามารถเข้าดูสื่อการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายใน การบริหารจัดการชั้นเรียน
วิธีเข้าดูการจัดเตรียมในการบริหารจัดการชั้นเรียน

2. ในอนาคตหากท่านคัดลอกแผนการสอน (เช่น เมื่อท่านต้องสอนวิชาเดียวกันนี้ในหลายชั้นเรียน หรือในปีการศึกษาถัดไป) กาจัดเตรียมจะถูกคัดลอกไปพร้อมกับแผนการสอนด้วย
วิธีคัดลอกแผนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. การจัดเตรียมของท่านจะถูกจัดเรียงไว้ตามลำดับ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องคอยค้นหาสื่อการเรียนการสอนที่ท่านเตรียมไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือ แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ

วิธีเพิ่มสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในการจัดเตรียม
ในกรณีที่ได้สร้างสื่อการเรียนการสอนไว้แล้ว:
วิธีเพิ่มสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในการจัดเตรียมหรือการจัดเตรียมของอีกรายวิชาหนึ่ง

ในกรณีที่ต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่:
การบันทึกสื่อการเรียนการสอนที่กำลังสร้างเข้าไปในการจัดเตรียม