Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Novovytvorené i staršie materiály odporúčame pridať k téme plánu, ktorej sa materiál týka.

Má to viacero výhod. Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?

Ako si pridať materiál do príprav?

Pri vytváraní nového materiálu sa stačí nastaviť v pláne na tému, ku ktorej materiál patrí:
Ako novovytváraný materiál uložím do príprav

Už existujúci materiál pridáte do príprav takto:
Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?

Ak máte nejaké prípravy nezaradené ku témam plánu, môžete si ich jednoducho zaradiť takto:
Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?

Druhou možnosťou, ako organizovať svoje materiály v EduPage, je zaradiť si ich ku jednotlivým výkonovým štandardom ŠVP, ku ktorým tematicky patria.
Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?

Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?

Viac návodov: Ako organizovať učebné materiály v EduPage