Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zvoľte "Ikonu viditeľnosti" na materiáli, ktorý chcete urobiť viditeľným/neviditeľným pre žiakov.

Zvoľte "Iba ja", ak chcete materiál urobiť neviditeľným pre žiakov.

Štandardné nastavenie pri vytvorení karty je, že je viditeľná pre žiakov. Ak vytvárate test, ten je štandardne nastavený ako neviditeľný pre žiakov.

Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?
Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?
Viac návodov: Ako organizovať učebné materiály v EduPage