Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?

English Slovenčina Čeština

Materiály z predchádzajúcich rokov si môžete pozrieť cez webové rozhranie takto:
Zvoľte Učivo v ľavom menu vašej EduPage stránky.

Pod aktuálnymi hodinami si môžete zvoliť hodiny z predchádzajúcich rokov (Zobraziť staršie).

Vyberte tematický celok z plánu, ktorá vás zaujíma. Kliknite na tému. Zvoľte Prezerať karty.


Uvidíte materiály, ktoré sa nachádzajú k príslušnej téme plánu a učiteľ ich ponechal viditeľné pre žiakov.

V mobilnej aplikácii sa k materiálom dostanete cez Moje hodiny, výber školského roka a predmetu.


Ďalej zvoľte Učivo a Plány a prípravy. Po kliknutí na konkrétnu tému uvidíte materiály, ktoré sú k vybranej téme plánu viditeľné pre žiakov.