Prípravy / DÚ / Testy - Ako organizovať učebné materiály v EduPage

Slovenčina Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?
Slovenčina Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina Záložka "Nezaradené karty" - ako materiály presunúť ku konkrétnej téme plánu?
Slovenčina Ako odstrániť z Nezaradených kariet plánu tie karty, ktoré sú tam omylom?
Slovenčina Ako zaradiť materiál z minuloročného plánu do plánu tohto školského roka?


Prípravy / DÚ / Testy - Ako organizovať učebné materiály v EduPage - Moja knižnica

Slovenčina Moja knižnica - na čo slúži?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?