Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zvoľte "Ikonu viditeľnosti" na materiáli, ktorý chcete urobiť viditeľným/neviditeľným pre žiakov.

Zvoľte "Iba ja", ak chcete materiál urobiť neviditeľným pre žiakov.

Štandardné nastavenie pri vytvorení materiálu alebo karty je, že je viditeľný pre žiakov.